Pages

Tuesday, 6 December 2011

validity vs reliability

Validity vs Reability

Wednesday, 30 November 2011

Rubric

Rubric

Thursday, 24 November 2011

Contoh Kertas Peperiksaan Akhir Tahun Sains Tingkatan 4

Kertas 1 Peperiksaan Akhir Tahun Sains Tingkatan 4


Kertas 2 Peperiksaan Akhir Tahun Sains Tingkatan 4

Tuesday, 15 November 2011

Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI)

  • murid Tahun Satu yang memulakan sesi persekolahan 2012, pengajaran sains dan matematik akan digantikan dengan dasar MBMMBI setelah dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) dimansuhkan
  • pemansuhan dasar dilakukan secara berperingkat atau `soft landing'.
  • Melalui kaedah ini, murid yang sudah memulakan pembelajaran menerusi PPSMI boleh meneruskan PPSMI hingga Tingkatan Lima sehingga 2021.
  • proses itu akan berterusan sehingga murid Tahun Satu tahun ini menduduki UPSR sepenuhnya dalam bahasa Melayu pada 2016, manakala SPM pada 2021.tidaklah timbul isu kecelaruan dalam pembelajaran murid terbabit, mahupun di kalangan guru yang mengajarnya.
  • kira-kira lima peratus sekolah menengah di negara ini didapati mengajar dua subjek itu sepenuhnya dalam bahasa Inggeris. KPM akan mempermudahkan pelajar yang memohon untuk berpindah ke sekolah terbabit. Mulai Disember 2011, ibu bapa pelajar Tahun Enam yang mengikuti program PPSMI boleh menyemak sekolah yang menawarkan program sama di Tingkatan Satu bagi sesi persekolahan 2012.
  • Dalam memutuskan untuk memansuh PPSMI, kerajaan sudah tentu perlu mengimbangi kepentingan pelbagai pihak.
  • golongan yang melihat bahasa Inggeris sebagai penting dalam menjamin anak mereka mampu berdaya saing dalam persekitaran yang semakin global tidak mahu melihat pengajaran bahasa antarabangsa itu diabaikan
  • kalangan penduduk luar bandar tidak mahu melihat anak mereka terus tercicir dalam mata pelajaran Sains dan Matematik atas sebab tidak menguasai bahasa Inggeris dengan baik.
    1. Preview image, see text for description

Tuesday, 1 November 2011

Kecerdasan Berjaya (Robert Sternberg)

Kecerdasan Berjaya Sternberg

Wednesday, 26 October 2011

pembelajaran berasaskan masalah

pbl